Regressioterapia

Soita 0400 958855

Regressioterapia on syvän rentoutumisen kautta menneitten elämien kokemista ja tutkimista terapeutin ohjauksessa.

 

  • Menneet elämät avaavat ja selkeyttävät selittämättömiä ihmissuhteita, käyttäytymismalleja, pelkotiloja, haluja ja kipuja.

  • Menneet elämät antavat vastauksia tämän päivän ratkaisemattomiin ongelmiin.

  • Menneitä elämiä tutkimalla ja muuttamalla voit muuttaa nykyisyyttäsi ja tulevaisuuttasi.

Regressioterapiassa ei tarvitse uskoa menneisiin elämiin. Menneitä elämiä voi käsitellä mielikuvituksen tuotteena, mielikuvina, alitajunnan purkuna tai ikään kuin katsella niitä filminä. Toimii mainiosti myös niin.