8 Askelta Tasapainoon

Soita 0400 958855

Ammattitaidon rinnalla terapeutin oma persoona määrittelee pitkälti hänen työtapaansa.

 

25 vuoden kokemuksen myötä minulle on kehittynyt oma 8 Askelta Tasapainoon -menetelmä. Askel askeleelta autan asiakasta löytämään itsestään elämäntilanteeseensa sopivat omat vastaukset, ratkaisumallit ja tasapainon.

  1. Rakkaus

  2. Turvallisuus

  3. Eheytyminen

  4. Voimavarat

  5. Totuus

  6. Anteeksianto

  7. Ilo

  8. Vapaus

Rakkaus, mikä hyväksyy asiakkaan ehdoitta, ilman arvostelua tai tuomitsemista. Rakkaudellinen hyväksyntä on perusta, mikä luo turvallisuutta.

Turvallisuus on tunne, mikä poistaa pelon torjunnasta ja hylätyksi tulemisesta. Asiakas uskaltaa turvallisesti kertoa asioistaan. Asiakas voi luottaa asioiden salassapitoon.

Eheytyminen alkaa keskustelusta asiakkaan elämäntilanteesta rakkaudellisessa, hyväksyvässä ja turvallisessa olotilassa. On vaativaa uskaltaa hakea apua ja avautua, mutta hiljalleen tie eheytymiseen alkaa avautua askel kerrallaan.

Voimavarat kasvavat pikkuhiljaa taakkaa purkaessa ja selvittäessä. Ongelmia on tiedostettu ja työkaluja muutoksen tekemiseen saatavilla. Voimavaroja tarvitaan muutokseen ja totuuden kohtaamiseen.

Totuus voi joskus olla vaativaa. Aina asiakas ei tiedosta, tai halua tiedostaa totuuttaan. Totuuden tunnistaminen tuo esille monet kätketyt anteeksiantamattomat asiat ja kaunat. Nämä rasittavat ja estävät etenemästä elämässä. Oman totuuden kohtaaminen on kuitenkin edellytys tasapainoon.

Anteeksianto on kaksivaiheinen; anteeksianto itselle ja anteeksianto toisille.

Oman totuuden selvittyä, niin itsestä, kuin elämässään vaikuttavista muista ihmisistä, antaa mahdollisuuden anteeksiantoon.

Anteeksianto on hieno asia! Anteeksiantoa tulee kyllä harjoitella, vilpittömästi ajatella ja haluta, niin se toimii. Anteeksianto vapauttaa aina anteeksiantajan menneisyyden kahleista.

On myös hyvä muistaa: ”Annan itselleni anteeksi, jos en ihan vielä voi antaa kaikkea anteeksi.”

Ilo syntyy anteeksiannosta, menneisyyden taakoista vapautumisesta ja helpotuksen tunteesta. Asiakkaalle kasvaa elämäniloa, odotuksia ja suunnitelmia. Tietoisuus siitä, kuka minä olen ja mikä on minun totuuteni, on auennut. Elämä alkaa taas tuntua hyvältä. Ilo, nauru ja huumori palaavat.

Vapaus itsessä ja vapaus valita on löytynyt. Asiakas on vapaa elämään omaa elämäänsä. Vapaus ja ilo antavat voimaa ja rohkeuden myös toteuttaa haluttua muutosta.

Jokaisella on omat vastuunsa ja elämän kuvionsa. Monikaan ei voi noin vain muuttaa kaikkea elämässään uusiksi. Se on harvoin tarkoituskaan. On olemassa paljon vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja liikkumatilaa, jos ne vain oivaltaa. Menetelmän päämäärä onkin löytää oman elämän kuvioissa itsensä ja oma tapansa elää.

Kaipaatko sinä muutosta parempaan ja tasapainoa elämääsi? 8 Askelta Tasapainoon auttaa sinua niin henkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin ja tasapainoon.